Gebruikersovereenkomst

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Verblijfsduur:

Deze overeenkomst wordt besloten voor een welbepaalde duur en eindigt op het einde van de aangegeven huurperiode.
Het verleent aan de huurder onder geen enkele voorwaarde het recht op automatische verderzetting van de overeenkomst.
Tijdens julli en augustus wordt er enkel per week verhuurd, nl. van zaterdag tot zaterdag.
Ook langere periode zijn mogelijk vb 1 maand, volgens onderlinge afspraak.

Aankomst : tussen 15 en 17 h.

Vertrek: tussen 10 en 11 h

Artikel 2 Contractvoorwaarden:

De reservatie wordt definitief door binnen een termijn van 14 dagen na verzending van de bevestigingsmail het voorschot van 50% van het totale huurbedrag te betalen. De waarborg van 250€ wordt betaald bij het inchecken cash of via payconic. De betaling van dit voorschot maakt de overeenkomst voor beide partijen bindend.

De overeenkomst wordt besloten tussen beide partijen (huurder en verhuurder) en kan in geen enkel geval, ook niet gedeeltelijk, overgemaakt worden aan derden. Elke inbreuk op deze clausule, stelt een onmiddellijk einde aan de overeenkomst. De in gebreke zijnde huurder, kan geen aanspraak maken op terugvordering van het huurbedrag.

Artikel 3 Waarborg:

De waarborgsom bedraagt 200€.
Deze som wordt door de verhuurder bij het uitchecken terugbetaald na controle op eventuele schade en kosten om de vakantiewoning terug in goede staat te herstellen.
Verbruik van electriciteit zal op de waarborgsom in vermindering worden gebracht. Indien de toegebrachte schade meer dan 200€ bedraagt, kan dit op de huurder verhaald worden.
Bij verlies van sleutels of toegangsbadge zal er 25€ van de waarborgsom worden ingehouden
.

Artikel 4 Betalingschema:

Bij reservering : 50% van het totale huurbedrag binnen de 7dagen.
30 dagen voor aankomst : resterende 50% van het totale huurbedrag.

Artikel 5 Ontvangen en terugbrengen sleutels en badge:

Wij zijn steeds zelf aanwezig om u de sleutels en bagde te overhandigen bij het inchecken.

Artikel 6 Verbruik van en elektriciteit, pellets ( verwarming met electriciteit en pelletkachel)

Kostprijs electriciteit: 0.30 Kwh
Kostprijs pellets : €4,5 per geopende zak

Artikel 7 Annulatie door de huurder:

U kunt gratis annuleren tot 30 dagen voor aankomst.
U betaalt 50% van de totaalprijs als u annuleert binnen 30 dagen voor aankomst.
Als u niet komt opdagen dan betaalt u de totaalprijs van de reservering.
Bij het vroegtijdig beëindigen van het verblijf, wordt er geen terugbetaling van de resterende dagen uitgevoerd.
Het bedrag blijft ten goede van de verhuurder.

Artikel 8 Annulatie door de verhuurder:

De verhuurder maakt het volledige huurbedrag over aan de huurder.

Artikel 9 Gebruik van de vakantiewoning:

De huurder dient het vreedzaam en rustig karakter van het vakantieverblijf te respecteren en houdt zich aan het gebruik van de woning, tuin en omgeving conform de bestemming.
Het is niet toegestaan te roken in de vakantiewoning.

Artikel 10 Aantal personen:

De overeenkomst is opgesteld voor maximaal 6 personen. Indien dit maximaal aantal wordt overschreden, heeft de verhuurder het recht het teveel aan personen te weigeren.

Artikel 11 Huisdieren:

Huisdieren zijn niet toegelaten.

Artikel 12 Parking:

De woning beschikt over één genummerde privé parking dichtbij het huisje en is inbegrepen in de huurprijs.
Extra parking kan gehuurd worden aan €2 per dag

Artikel 13 Eindschoonmaak:

De eindschoonmaak kost 50€

Artikel 14 Verzekeringen:

De huurder is aansprakelijk voor schade voortvloeiend of toegebracht door hemzelf of personen tot wie hij toegang tot het verblijf heeft verleend.
Het is de huurder aangewezen zich in te dekken tegen dergelijke risico's.

Artikel 15 Klachten:

Gelieve bij aankomst de woning te inspecteren en eventuele onregelmatigheden te noteren.
Gelieve deze onregelmatigheden ook binnen de 24u na uw aankomst per telefoon te bevestigen.
Nadien worden er geen klachten meer aanvaard.
Bij ernstige klachten = foto’s en aangetekende brief.

Artikel 16 Belgisch recht:

Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
Partijen komen overeen dat eventuele geschillen worden voorgelegd aan de Belgisch bevoegde rechter.